Historia

Calasanz 50 urteko historia duen zentroa da. Hezkuntza-ibilbidea 1969an hasi zuen, eskolaurreko eta OHOko ikastetxe gisa, eta, sei urte geroago, LH ematen hasi zen, oraindik Administrari, Haur Hezkuntza eta Osasun familietako oso talde gutxirekin.

Gaur egun, zentro aitortua eta finkatua da Ezkerraldean, eta Derrigorrezko Hezkuntzako eta LHko 1.000 ikasle inguru eskolatzen ditu.

Gure hezkuntza zerbitzuen hasiera

San José de Calasanz Ikastetxea 1969an hasi zen lanean, 1970eko Hezkuntzaren Lege Orokorra indarrean sartu zenean. Hasieran, bere irakaskuntza mjarduera Eskolaurreko Hezkuntza eta OHO mailetan zentratu zen.

Lanbide Heziketaren hasiera

1975-76 ikasturtean hasi zen lanean Lanbide Heziketan, bere eragin eremuan, ezkerreko bazterrean, zeuden hezkuntza beharretaz konturatuz gero. Ikasturte horretan Lanbide Heziketa Administrazioan, Merkataritzan eta Delineazioan hasi zen. Ondoren bi adar berri ezarri ziren: erizaintza eta Haurtzaroko Lorategia.

Lanbide Heziketako bigarren gradua

80ko hamarkadaren hasieran Lanbide Heziketako 2. graduko ikastetxean ezarri zen , LH IIko behin betiko homologazioarekin batera, Kanpo Merkataritza eta Garraioetan, Erradiodiagnostikoan, Laborategian eta Haurtzaroko Lorategia espezialitateetan.

Lantokiko prestakuntza

Urte hauetan zentroa oso eskatua eta lan errealitatearekin kontaktuan dagoena prestakuntza eskaintza batekin indartzen ari da . San José Calasanzek lantokietan prestakuntza sustatzen duen Bizkaiko lehen zentroetako bat da ikas ekinezko praktikekin eta gaur egungo lantokiko prestakuntzaren germenaren bidez.

Prestakuntza eskaintzaren egokitzapena

1990. urtean, LOGSEren onarpenarekin batera, ikastetxeak bere egungo etapari ekin zion San José de Calasanz definitzen duen eskaintzaren ezarpenarekin: Administrazio, Merkataritza eta Marketin, Osasun eta Komunitatearentzako Zerbitzuen familietako Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH eta Erdi eta Goi Mailako Heziketa Zikloak.

Kudeaketa ereduaren eraldaketa

1999ko ikasturtean, ikastetxeak bere kudeaketa eredua eraldatzen hasi zen, kalitate sistemak ezarriz, eta 2005ean EFQM ereduaren Zilarrezko Qa lortu zuen, ezker basterreko LHko lehen ikastetxea izan zen hori lortzen. Era berean, 2011tik ISO 9001 ziurtagiria du.

EFQM ereduaren Zilarrezko Qa

2005an EFQM ereduaren Zilarrezko Qa lortu zuen, ezker bazterreko LHko lehen ikastetxea izan zen hori lortzen.

Eskola iraunkorra

2009an “eskola jasangarri“ izendapena jaso zuen.

ISO 9001 auditoretza

Zentroaren kudeaketa nazioarteko estandarrekin kontrastatzeko bideari jarraitzeko, indarguneak eta hobekuntza arloak identifikatzeko, 2011n ISO 9001 arauaren auditoria egin zuen eta arrakastaz gainditu zuen mugarri hori.

Heldutasun teknologikoa

2015ean ikastegiak tarteko heldutasun teknologikoa eredua eskuratu zuen.

Gure instalazioen berriztapena

2015. urtea ikastetxea irakasteko eta ikasteko modu berrietara egokitzeko berriztapen sakona egin zuen instalazioan, lehendik dagoenari erantsitako eraikin bat eraikiz, eta ikasgelen eta barruko lekuak eraberrituz, ikastetxeari espazio multimediak, malguak, argitsuak, baliabide teknologikoekin eta ekipamenduekin hornituz.

Espazioen banaketa berria

2019-20. ikasturtean administrazio bereizketa egin zen bi zentrotan: Calasanz Santurtzi Ikastetxea , Derrigorrezko Irakaskuntzarako izena, eta Calasanz Lanbide Ikastegia , Lanbide Heziketa eta Enplegu Prestakuntzarako izena artuz. Izen berri horrek ere eragina izan zuen espazioen banaketan eta bereizketan. Horrela, Calasanz Santurtzi eraikin berrian kokatu zen, eta Calasanz Lanbide aurreko eraikinean.

Berrikuntza metodologikoa

Berrikuntza metodologikoa, XXI. mendeko irakaskuntzaren eskakizun berrietaren egokitzapena, etengabeko hobekuntza kudeaketaren zutabe gisa izanik, ikasleekiko arreta eta hurbiltasuna, irakasleen etengabeko prestakuntza eta gure gizarte ingurunearekiko lotura ikastetxeari 50 urtetan zehar lortutako prestigioa aitortzen diote.

Calasanz Santurtzi taldea

2020an, Areetako Ibaiondo Lanbide Heziketako zentruak Calasanz Santurtzirekin bat egin zuen, eta, hala, Calasanz Santurtzi taldea sortu zen- Horrela, itsasadarraren beste aldean prestakuntza aukera handiagoa eskaintzen da, Administrazio Kudeaketa eta Web Aplikazioen Garapena zikloak integratuz, baita Enplegurako Prestakuntza ikastaroak ere.

Xedea

Calasanz Santurtzi kalitatezko hezkuntza integrala eskaintzen duen hezkuntza-erakundea da, etorkizuneko gizarteari balio positiboak emango dizkioten pertsona osoak biltzen dituena. Etorkizuneko gizarteari balio positiboak emango dizkiotenak, bizi behar duten mundua eraiki eta hobetzeko, arlo teknikoaz harago balioetan oinarritutako prestakuntza eskainiz. Calasanz Santurtzin arreta pertsonalizatuarekin eta indibidualizatuarekin hezten dugu, zerbitzu sorta zabalarekin, hobetzeko eta berritzeko espirituarekin eta ikastetxean lan egiten dugun pertsona bakoitzaren konpromisoarekin.

Educación Sec

Ikuspegia

Ikastetxe hau izan nahi dugu:

  • Gizartean erreferente dena, okupazioagatik, matrikulazioagatik eta lortutako emaitzengatik.
  • Metodologia berritzaileak, nazioartekotze estrategiak eta enpresekiko harremanak garatzen dituenak. Ikaslea bere ikaskuntzaren protagonista izan dadin.
  • Kudeaketa aurreratua duena, ekonomikoki jasangarria eta sozialki arduratsua izateko aukera ematen diona.
  • Pertsonak inplikatzen diren eta etengabe prestatzen hari diren profesionalak dira.

Balioak

ERRESPONSABILITATEA: Inplikatzeko eta beste batzuekin, norberak berarekin eta bizi garen gizartearekin hartutako konpromisoa betetzeko gaitasuna, gertatutakoaren ondorioak aitortuz eta onartuz, pertsona osoa, trebea eta enplegagarria izateko behar den aldaketa eta hobekuntza pertsonala eta profesionala lortzeko helburuarekin.
ERRESPETUA: Inguratzen gaituen ingurunea zaindu. Bizikidetza-giro positiboa sortu, pertsonak diskriminaziorik gabe, behar bezalako begirunez eta hurbiltasunez tratatuz, bakoitzaren ezaugarrien aurrean eskuragarriak eta toleranteak izanik, norberaren eta besteen eskubideak eta betebeharrez aitortuz.
BERRIKUNTZA: Sormena garatu hobetzeko modu berriak hobetuz, prozesuetan, antolaketan eta bizitza pertsonalean sortzen diren erronkak hobetzeko eta horiei erantzuteko, jakin minetik abiatuz.
AUTOEZAGUTZA: Pertsona bakoitzak bere barruan ezkutatzen dituen baliabide eta potentzialak aurkitu, garatu eta kudeatzeko gaitasuna. Bakarra eta erabilgarria egiten dituen bere ezaugarriak ezagututa.

Gure proeiektuak

ULERMEN PROIEKTUAK: Calasanz ikastetxeak Haur Hezkuntzan Ulermen proiektuak garatzen ditu. Ulermen proiektuetan ikasleak pentsakor bihurtzen dituzten jarduerekin ikasten da. Hau gauzatu ahal izateko Harvard unibertsitateak Proyect Zero Visible Thinking-ekon proiektuaren barruan ohitura, trebezia eta pentsamendu giltzak sortu ditu.Ildo berean klaseak era honetan aurrera eraman ahala pentsamendu trabeziak garatzen dira ikasleak pentsatzeko eta ideiak erlazionatzeko gai izanik.
SINGAPUR MATEMATIKA METODOA: Calasanz Ikastetxeak orain dela hiru urte matematiken ikaskuntza prozesua Singapu metodoaren eskutan jarri zuen. Metodo honek matematikak ikasteko eta irakasteko bidea errotik eraldatzen du, kalkulu errepikakorrez beteriko memoria eta ohiturazko prozeduretan oinarritutako ikaskuntza alde batera utzita. Singapur metodoak matematikak pentsatzea eta ulertezea du helburu. “Concreto-Pictórico-Abstracto (CPA)” ikasteko metodologiaren bidez, erabilera eta azterketa bultzatzen da. Metodologia honek edozein eduki berri era honetan egiten du: manipulazioa, irudikapena eta abstrakzioa.
ENCODIGO METODOA: Calasanz ikastetxean ezarritako Encodigo metodoa neuropsikologiak bultzatutako lan garrantzitsu baten ostean jaio da. Gelan ezarritako teknologia berrien erabilerak ikastea eta irakurketaren automatizazioa ahalbidetuko ditu. Encodigo metodoak irakurtzen ikasteko proposatzen dituen jolasak eta ikus-entzunezko ariketak lantzeko, ikasleek arbel digitala dute teknologia berri hauen erakusle. Encodigo onuragarria da ikasle guztiekin, bai motibatzeko duen gaitasunagatik, bai ematen duen zentzumen anitzeko laguntzagatik. Eta onuragarria ere bada irakurtzen hasteko zailtasunak dituzten ikasleekin.
AUCOUTURIER METODOA, EMOZIOEK ERAGINDAKO PSIKOMOTRIZITATEA: Haur Hezkuntzan Aucouturier Eskolako psikomotrizista batek psikomotrizitatean agintzen du. Bernard Aucouturierrek sortutako metodologia esparru egokian askatasunez jolasean aritzen den haur baten adierazkortasunean oinarrituta dago. Haurrek askatasuna dute jolasteko, salto eta korrika egiteko, eraikitzeko, igotzeko... Momentuko emozioak kontuan hartuta, mugimendua adierazteko, eroso sentitzeko, harremanak izateko modua aukeratzeko eta jokatzeko. Jolasa eta besteekiko zein objektuekiko hartu-emanaren bidez, haurrak heldutasunean aurrera egiten du. Metodo honek goiz aurreikusten du haurrengan antzeman daitezkeen zailtasunak.
ADIME EMOZIONALA: Gure asmoa hunkitzen duen zentroa izatea da. Horregatik, uste dugu emozioak kudeatzen jakitea dela ikasleen enplegagarritasun-desberdintasuna markatuko duen oinarrizko gaitasunetako bat. Hori dela eta, gaitasun hori gure ikastetxearen egunerokotasunean eragina duen zeharkako eremu batean bihurtu da. Ikasleei bizitzarako prestatuko dituzten tresnak eman nahi dizkiegu, pentsamendua, gorputza eta emozioa integratuko dituen gizarte integralagoa sortzeko.
AGENDA 21: Eskola Jasangarriaren aitortza duen zentroa da Calasanz. Ikastetxearen eta ingurumen kalitatearen, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren alde lan egiteko erakutsi duen konpromisoarengatik. Eskolak euren ikasleak sentsibilizatu eta ingurumenarekiko iraunkorragoak diren gizartearentzako sentsibilizatzea eta prestatzea helburu duten ekintzak egiten ditu.
EREDU TRILINGUALA: Haur Hezkuntzan, euskara eta ingelesa irakaskuntzarako bi erreferentzia nagusi dira lehen urte horietan garunak duen plastikotasuna aprobetxatzeko.
ROBOTIKA: Calasanzen robotika Lehen Hezkuntzatik hasten da lanean, STEAM izeneko eremuak (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika) bateratzeko aukera ematen baitu, gaitasun erabilgarriak garatzen baititu, besteak beste, sormena, arazoen konponbidea, talde-lana, komunikazio-trebetasunak, etc. Gainera, ikaskuntza esperientzia oso motibatzailea eskaintzen du, eta proiektu bidezko lana ondo antolatzeko aukera ematen du, ikasleek aurkezten zaizkien erronkei edo arazoei irtenbideak eman behar dizkieten proiektuetan.
BIKOTERA IRAKURTZEN: Bikoteka irakurtzen, irakurketa ulermena hobetzeko hezkuntza programa da. Prozesu honetan irakurle ohi batek irakurle berri batekin jartzen da lanean, irakurle ohiak tutore gisa berriari laguntza emanez. Helburua da biek euren irakurmen ulermena hobetzea.
IKASKUNTZA KOOPERATIBOA: Calasanzek ikaskuntza kooperatiboa bultzatzen du hainbat metodo eta estrategia erabiliz, ikasleen elkarlanaren bidez ikasteko aukera ematen duena, elkarren arteko laguntza eta talde-lana sustatuz.
eTWINNING: ETwinning Europar Batasuneko programa bat da, Erasmus +-n integratua. Haren bidez, ikastetxeak Europako beste ikastetxeekin komunikatzen eta partekatzen dituzte. Etwinning-ek aukera ematen die ikasleei beste herrialde batzuetako ikasleekin harremanetan jartzeko, ingelesa komunikatzeko hizkuntza gisa erabiltzeko, beste kulturei buruz ikasteko eta Europako neska-mutilekin proiektuak garatzeko alderdi teknologia garatuz.
ONE TO ONE PROIEKTUA: Lehenengo DBHtik aurrera, ikastetxeak One to One proiektua barneratzen du. Bertan, Chromebookaren bidez, ikasleak bere zeregin eta proiektuak landu eta garatuko ditu, Google Suite for Education plataformaren bidez. Ohiko testu liburuen ordez, liburu digitalak eta gai bakoitzari dagokion webguneak erabiltzen dira.
HEZKUNTZA-ERREFORTZUAK: Calasanzek, aniztasunaren arretarako jardueren barruan, ikasteko zailtasunak dituzten ikasleentzat hezkuntza-laguntzak eta errefortzuak ezartzen ditu curriculumeko oinarrizko arlo batzuetan. Helburua ikasle horiek arloetako hezkuntza-helburuak lortzea da.
GAITASUN DIGITALA: Duela urte batzuetatik hona, Calasanz Santurtzin metodologia berriak ezartzearen alde lan egiten dugu, lankidetza-testuinguruetan oinarrituta, bai eta informazioaren teknologia berriak erabiltzearen alde ere, ikasteko, gaitasun digitala garatzeko eta, ondorioz, gure ikasleen enplegagarritasuna hobetzeko tresna gisa. Hori guztia abiapuntutzat hartuta, Office 365 plataforman oinarritzen den hezkuntza-plataforma bat erabiltzea erabaki dugu. Plataforma horrek ikaskuntza lankidetzan egitea ahalbidetzen du, eta lan-espazioak sortzen ditu, non ikasleek eta irakasleek harremanak izan ditzaketen.
3D BIOEREDUEN INPRIMAKETA: Etorkizunari aurrea hartu nahi diogu eta teknologia hau denbora gutxian errealitatea aldatuko duen tresna gisa identifikatu dugu. Horregatik, ``3D bioereduak`` proiektua bultzatu nahi dugu, gure ikasleek hain urrun ez dagoen etorkizun profesional baterako gaitasunak gara ditzaten. Bioereduak paziente baten barne-anatomiaren erreplika zehatzak dira, eta azterketa eta ulermena errazten dute. 3Dn inprimatutako ereduak inplementatuz, ikasleek egitura anatomiko interesgarria izan dezakete eskura, ondoren aztertzeko. Gainera, Biocrucesekin aktiboki lan egiten dugu, gure ikasleen prestakuntza osoa izan dadin eta benetako osasun-ingurune bati aplikatutako teknologiaren erabilerak ikus ditzaten.
ZERBITZUEN BIDEZKO IKASKUNTZA: Duela urte batzuetatik hona, ikastetxeak zerbitzu bidezko ikaskuntza bultzatu du, gure ikasleen errealitatea eta ikaskuntza hobetzen laguntzen duen hezkuntza-proposamen gisa. Proposamen honek konpetentzia eta balioen garapena, bai profesionalak bai pertsonalak, eta komunitatearentzako zerbitzuak konbinatzen ditu. Erronka eta proiektu batzuen bidez, ikasleek inguruko benetako beharrei erantzuna ematen dieten bitartean ikasten dute, hobetzeko helburuarekin.
IKERKETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA: Metodologia honen bidez, ikasleek ikerketa irakaskuntza-ikaskuntza prozesuarekin konektatzea nahi dugu. Jakin-mina piztu nahi dugu, zergatia galdetzea, hipotesiak sortzea eta irakasleek gidatutako ikerketa-prozesu baten bidez frogatzea. Prozesu horren ondorioz, zentroak jardunaldi bat antolatzen du urtero Santurtzin, publikoari irekia. Bertan, ikasleek beren proiektuak aurkezten dituzte, egindako ikerketaren emaitzekin.
KULTURA EKINTZAILEA: Hainbat programaren bidez, ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzea ikastetxearen erronketako bat da. Honen helburua ikasleek ekintzailetzaren bidez hainbat gaitasun garatzea da: sormena, erresilientzia, aldaketara eta ziurgabetasunera egokitzea... Gure ikasleak enplegagarri egiten dituzten etorkizunerako gaitasunak.
EKONOMIA ZIRKULARRA: Joan den ikasturtean “GREEN ENTREPRENERIAL SCHOOLS” martxan jarri zen, Calasanz Circular Economy-ren proiektua, azken hamar urteetan gaitasun ekintzaileetan oinarritutako hezkuntzaren indar guztia ``ekintzailetza jasangarrira`` bideratzeko helburuarekin sortu zena. ``BE GREENER AND SAVE THE PLANET`` lelopean, ikasleek energia ekintzaile hori guztia ingurumenaren aldetik jasangarriak diren negozio-proiektuetara bideratzen dute.

Irakasle talde berritzaile eta konprometituak

Irakasleak ikasleentzako erreferentzia ereduan garatzen dira (talde lana, lanbide balioak,…) eta ezaugarri hauek dituzte:

Lanbide kualifikazio handia
Etengabeko hobekuntza lanbidean txertatu
Ikasleei laguntza eman banakako ``tutoretza ekintza`` baten bidez

Tour Birtuala

ZURE ETORKIZUNEAN INBERTITU

Bilatzen ari zinen zentroa aurkitu duzu: modernoa, berritzailea eta zure etorkizuneko enplegagarritasunera bideratuta dagoena. Apuntatzea baino ez zaizu geratzen!